Τα Συνέδρια του ΙΠ

EU Horizon 2020 MSCA neuronsXnets Analysis Workshop 2024
EU Horizon 2020 MSCA neuronsXnets Analysis Workshop 2024
FORTH - 01.06.2024
Traditional Arts in modern times
Διαδικτυακή Ημερίδα - Παραδοσιακές Τέχνες στην σύγχρονη εποχή
webinar - 10.03.2022
The 2nd Summit on Gender Equality in Computing
GEC 2020
Online / FORTH, Heraklion, Greece - 12.06.2020
Conference
09.05.2019
The 13th International Workshop on Information Search, Integration, and Personalization
Αιθ.1 ITE, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα - 09.05.2019
2024 Workshops & Conferences

Παλαιότερα Συνέδρια

  • ERCIM meetings
    Date: 24.05 to 28.05, 2004
    Location: Χερσόνησσος, Κρήτη, Ελλάδα.
  • TELA Conference 2004
    Date: 17.05 to 19.05, 2004
    Location: Χερσόνησσος, Κρήτη, Ελλάδα.