Τα Συνέδρια του ΙΠ

The 2nd Summit on Gender Equality in Computing
GEC 2020 The 2nd Summit on Gender Equality in Computing
June 2020, Online / FORTH, Heraklion, Greece
Συνέδριο
09.05.2019
The 13th International Workshop...
May 2019, Αιθ.1 ITE, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
CoNEXT 2018 - International...
December 2018, FORTH, Heraklion, Crete, Greece
2018 CIDOC Annual Conference...
September 2018, Cultural Conference Centre of Heraklion, Crete, Greece
2020 Workshops & Conferences

Παλαιότερα Συνέδρια

  • ERCIM meetings
    Date: 24.05 to 28.05, 2004
    Location: Χερσόνησσος, Κρήτη, Ελλάδα.
  • TELA Conference 2004
    Date: 17.05 to 19.05, 2004
    Location: Χερσόνησσος, Κρήτη, Ελλάδα.