Συμμετοχή του ΙΤΕ-ΙΠ στην 71η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης