Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου Twister στην περιοχή ευθύνης του Κ.Υ. Χάρακα