Συμμετοχή του ΙΤΕ-ΙΠ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης