Σύνδεσμοι του Εργαστηρίο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρική

Τεχνολογία:

 • EuroPACS
  The European Association for the Promotion of Information Exchangeon Picture Archiving and Communication Systems
 • RBAC
  Role Based Access Control
 • Scata
  The Society for Computing and Technology in Anaesthesia
 • WfMC
  The Workflow Management Coalition

Πρότυπα:

Τεχνολογία Grid:

Ελληνική Κυβέρνηση :

Ευρωπαϊκός Φορέας:

Ελεύθερο Λογισμικό :

Λεξικά & Μετάφραση :