Σχετικά με το CBML

CBML

Οι ερευνητικές δράσεις του εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής (ΕΥΒΙ) στρέφονται γύρω από την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών μεθόδων, τεχνολογιών και εργαλείων στην ευρύτερη περιοχή της εξατομικευμένης, προγνωστικής, προληπτικής ιατρικής, όπως:

  • η διαχείριση χρόνιων νοσημάτων (με έμφαση στο διαβήτη και τα  καρδιαγγειακά νοσήματα) και η ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων,
  • η βελτιστοποίηση της διάγνωσης και της θεραπείας ασθενειών μέσω της χρήσης καινοτόμων εργαλείων ιατρικής απεικόνισης, ανάλυσης, και υπολογιστικών μοντέλων πρόβλεψης της εξέλιξης  ασθενειών,
  • η ολοκλήρωση και διασύνδεση πολύ-επίπεδων βϊοιατρικών δεδομένων για την υποστήριξη μετα-γονιδιωματικών κλινικών μελετών,
  • η ολοκλήρωση, ενσωμάτωση και διασύνδεση in vitro, in vivoκαι κλινικών δεδομένων με σύνθετα μαθηματικά υπολογιστικά μοντέλα για την καλύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας ασθενειών όπως ο καρκίνος και η εξέλιξη αυτού,
  • η υλοποίηση ώριμων υπολογιστικών (in-silico) μοντέλων και εργαλείων που δύναται να ενσωματωθούν στην ιατρική κλινική έρευνα,
  • η κατανόηση των χώρο-χρονικών νευρωνικών δυναμικών του εγκεφάλου που σχετίζονται με διαφορετικές λειτουργικές καταστάσεις και μπορεί να είναι ενδεικτικές ενός φάσματος γνωστικών λειτουργιών ή παθήσεων του εγκεφάλου,
  • η σημασιολογική ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων μέσω εργαλείων και μοντέλων για την ενίσχυση της υπάρχουσας γνώσης και την δημιουργία νέας,
  • η θεωρητική και αλγοριθμική έρευνα στη Βιοπληροφορική για την βελτίωση των υπαρχουσών μεθόδων και την εύρεση λύσεων σε νέα προβλήματα,
  • η εφαρμογή τεχνολογίας αιχμής στις υπολογιστικές μεθόδους σε συγκεκριμένα βιολογικά προβλήματα με στόχο την ανακάλυψη καινούργιας βιοϊατρικής γνώσης και την υποστήριξη μεθοδολογιών μεταφραστικής Βιοϊατρικής Πληροφορικής.

 

 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Ιατρικής χρηματοδοτούνται από την συμμετοχή του σε ανταγωνιστικά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και υποστηρίζονται από μία σειρά στρατηγικών συνεργασιών με Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία που διασφαλίζουν ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες οδηγούνται από πραγματικές κλινικές απαιτήσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο κλινικό περιβάλλον. Η αποστολή μας, εν κατακλείδι, είναι να συμβάλουμε μέσω καινοτόμων τεχνολογιών στην εξέλιξη της ιατρικής προς την εξατομικευμένη παρακολούθηση, θεραπεία και πρόληψη ασθενειών.