Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 17ο Διεθνές Συνέδριο Μέτρησης Δικτύων, PAM2016