Διοργάνωση του 4ου Χειμερινού Σχολείου της ΙΕΕΕ σε Επεξεργασία Ήχου και Φωνής από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, 16-20 Ιανουαρίου 2012