Σημαντική διάκριση για τον ΕRA Chair στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ Καθ. Αλέξανδρο Σταματάκη στον τομέα της Υπολογιστικής Βιοποικιλότητας