Επίδειξη του Ευρωπαϊκού Μορφότυπου για τα Ηλεκτρονικά Μητρώα Υγείας στο x-eHealth Hackathon