Το ΙΠ-ΙΤΕ στην Διεθνή Έκθεση Άμυνας (ΔΕΦΕΑ) 2021, 13-15 Ιουλίου 2021