2η Ημερίδα σε θέματα Ισότητας των Φύλων στην Επιστήμη των Η/Υ