Επιτυχημένη παρουσία του ΙΤΕ στο Health IT Conference 2019