Θερινό Σχολείο στην Διαχείριση Ερευνητικών Δεδομένων (στο ΙΠ του ΙΤΕ)