Επιτυχημένη παρουσία του ΙΤΕ στο eHealth Forum 2016