Πώς θα χωρέσουν δέκα εκατομμύρια υπολογιστές σε έναν υπερυπολογιστή;