Διασυνοριακές υπηρεσίες Συνοπτικού Ιστορικού Ασθενή και Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τώρα ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση