Συμμετοχή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ στο eHealth Forum 2014