Διάκριση ερευνητών του ΙΤΕ για την ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας ήχου SSDRC