Έναρξη έργου NEREIDs για την ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας σε θαλάσσια ρύπανση