Έναρξη του έργου REDComm: Δημιουργία Κινητής Επικοινωνιακής Υποδομής