Ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Eρευνητικό Κέντρο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών EuRECCA<br>Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI του ΙΤΕ-ΙΠ μεταξύ των τριών ιδρυτών του