Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια στο «διαδίκτυο του μέλλοντος»<br> Θερινό Σχολείο για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών που συνδιοργανώνεται από τον ENISA και το ΙΤΕ