2ο Θερινό Σχολείο στην Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών από τον ENISA και το ΙΤΕ (NIS'09) 14-18 Σεπτεμβρίου 2009, Κρήτη Ιδιωτικότητα και εμπιστοσύνη σε ένα δικτυωμένο κόσμο