Έναρξη του έργου EU-MESH που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή