Βράβευση δημοσίευσης με τη μεγαλύτερη απήχηση στα συνέδρια DIMVA 2004-2008