Διεθνές Σεμινάριο της IEEE Επεξεργασίας Σήματος διοργάνωσε το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ [in english]