Νοημοσύνη διάχυτη στον χώρο: Ενδιαφέρουσες εφαρμογές από την Κρήτη