Η ομάδα του CeHA στο IHE European Connectathon Week 2022