Τεχνική συνάντηση του ερευνητικού έργου ΠΡΩΤΕΑΣ στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου