Βραβείο καλύτερης δημοσίευσης του συνεργαζόμενου ερευνητή κ. Γιώργου Γιαννακάκη και του καθηγητή κ. Κώστα Μαριά