Έργο ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - σειρά συναντήσεων διεπιστημονικής συνεργασίας