Εγκαίνια Μονάδας Υβριδικών Τεχνικών Μοριακής Απεικόνισης Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ