Βραβείο καλύτερης διεθνούς ανακοίνωσης στο Αμερικανικό Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής