Έναρξη του Ευρωπαϊκού Έργου 4CH «Κέντρο Τεχνογνωσίας για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»