Έναρξη και Εναρκτήρια Συνάντηση (Kick-off meeting) του H2020 HEIR Project