Επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικτυακής ημερίδας "Πληροφοριακά Συστήματα Τεκμηρίωσης Επιστημονικής Έρευνας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες"