Το ΙΤΕ ανάμεσα στους κορυφαίους της Ευρώπης στις τεχνολογίες των Υπερυπολογιστών