Διεθνής Διάκριση Διδακτορικής Διατριβής του Πανεπιστημίου Κρήτης που έγινε σε συνεργασία με το ΙΤΕ