Έναρξη του έργου ReKnow (Marie Curie Individual Fellowship)