Βραβείο Καλύτερης Εργασίας στο 42ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ανάκτησης Πληροφορίας (ECIR 2020) σε Ερευνητή του Ινστιτούτου Πληροφορικής στο ΙΤΕ