Το εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο BlueCloud (1/10/2019-30/9/2022)