Πρώτο βραβείο για το ΙΤΕ στο 1ο Hacking Health στην Αθήνα!