Κειμενο για επικοινωνία

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ινστιτούτο Πληροφορικής

Διευθυντής : Καθηγητής Δημήτρης Πλεξουσάκης

  • Διεύθυνση:
    Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
    Ινστιτούτο Πληροφορικής
    Ν.Πλαστήρα 100
    Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο, Κρήτη