Ομιλίες στο ΙΠ

10.04.2018
Mining Tools for Large-Scale Networks
Speaker: Charalampos Tsourakakis, Assistant Professor at Boston University
Ημερομηνία: Τρίτη 10 Απριλίου, 2018
Τοποθεσία: Aίθουσα Συναντήσεων "Στέλιος Ορφανουδάκης", ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη
Host: Polyvios Pratikakis
© Copyright 2007 FOUNDATION FOR RESEARCH & TECHNOLOGY - HELLAS, All rights reserved.